Is er genoeg geld voor de overgedragen zorgtaken?

Eén van onderwerpen die steeds terugkomen zijn de zorgtaken. De zorgtaken die overgedragen zijn aan de gemeenten per 1 januari van dit jaar. Inwoners op straat vragen zich af of de overdracht wel goed is gedaan. En of de gemeenten wel genoeg geld hebben voor de nieuwe zorgtaken.

€ 50,- miljoen euro van de provincie naar de gemeenten voor de zorgtaken

Provincie@Inwonersbelangen wil dat de provincie € 50,- miljoen bezuinigt en dat dit ten gunste komt van de gemeenten. Dit is minder dan 10% van de begroting van de provincie. Dit betekent al gauw extra ruimte van € 6,- miljoen voor een grote gemeente als Amerfoort, € 2,- miljoen voor een middelgrote gemeente als Woerden en € 0,6 miljoen voor een kleinere gemeente zoals Lopik. Geld wat veel gemeenten goed kunnen gebruiken. Het huidige kabinet heeft € 2,- miljard euro bezuinigen doorgeschoven naar de gemeenten. Zonder aan te geven wat er minder gedaan kan worden. Een stem op Provincie@Inwonersbelangen is ook een stem tegen het huidige kabinet.