Geen Windmolens en geen winning van schaliegas bij woonwijken

Weer nieuwe plannen voor windmolens in de provincie Utrecht. Langs snelwegen zouden ze geplaatst moeten worden. Ook zijn er diverse ontwikkelingen op gebied van oliewinning en schaliegas. Provincie@Inwonersbelangen is tegen het plaatsen van windmolens en tegen de winning van olie en schaliegas bij woonwijken.
Uit divers onderzoek is gebleken dat windmolens overlast veroorzaken voor mens en natuur. Het gaat om geluidsoverlast, en slagschaduw in de maanden oktober tot en met april. Daar waar de provincie de windmolens heeft weten te plaatsen zijn de inwoners er de dupe van geworden. “De herrie gaat dag en nacht door. En met de laaghangende zon heb je continu een stroboscoop in de woonkamer.” Aldus de inwoners uit Houten, waar ze de windturbines op een paar honderd meter van woonwijken hebben geplaatst.

Voor oliewinning, schaliegas en proefboringen wordt steeds vaker toestemming gevraagd. Provincie@Inwonersbelangen wil dat dit niet in winningsgebieden voor drinkwater gebeurt. Op dit water moeten we zuinig zijn. Water is een basisbehoefte voor mensen. En het moet niet in de buurt van woonwijken toegestaan worden. Olie -en (schalie) gaswinning gaan steeds vaker gepaard met het gebruik en vrijkomen van veel chemicaliën, die een risico zijn voor de volksgezondheid en het drinkwater.

Geen windmolens in de provincie Utrecht

Uit onderzoek en ervaringen van inwoners blijkt dat windmolens tot 2 kilometer overlast veroorzaken. Voor de chemicaliën is afstand houden ook het devies. Daarom wil Provincie@Inwonersbelangen geen olie -en (schalie)gaswinning of windmolens binnen 2 kilometer van woonwijken. Met deze vuistregel is er in de provincie Utrecht geen ruimte voor deze energiebronnen.