Bijval in Veenendaal

Vandaag in Veenendaal kreeg Provincie@Inwonersbelangen veel bijval voor haar standpunten. In de gesprekken voerde het ongeloof dat er ruim een € 0,5 miljard besteed wordt door Provincie Utrecht de boventoon. “Waar besteden ze dat aan en wat merken wij ervan”  is de algemene opmerking die gemaakt wordt.

Dat een deel van het geld van de provincie Utrecht beter naar de gemeenten kan gaan is een goed idee en krijgt de nodige bijval. Veel gemeenten moeten nu de touwtjes aan elkaar knopen om de landelijk opgelegde bezuiniging van € 2,- miljard euro te halen.

Een bezuinigingstaak die  meegegeven is met de overdracht van de zorgtaken per 1 januari. Provincie@Inwonersbelangen heeft de begroting van de Provincie Utrecht beoordeeld en komt tot de conclusie dat 10% bezuinigd kan worden. Deze ruim € 50,- miljoen euro kan door de gemeenten besteed worden aan bijvoorbeeld de zorg, eigen wijk en woningen.

Dit betekent al gauw extra ruimte van € 6,- miljoen voor een grote gemeente als Amerfoort, € 2,- miljoen voor een middelgrote gemeente als Woerden en € 0,6 miljoen voor een kleinere gemeente zoals Lopik.