Gokkasten en de bijbehorende gokproblemen

Posted on by in Uncategorized

We hebben het er ruim en breed over gehad de afgelopen jaren bij ons in de provincie. De gok problematiek die er heerst bij de jongeren onder 21 jaar. We hebben dit probleem al eens aangepakt een aantal jaren eerder. Dit was niet geheel volgens plan verlopen.

De cijfers liegen er niet om. De gokproblemen in de provincie zijn tot ongekende hoogtes gestegen. Dit komt met name door het toenemende, waar toenemende mogen we wel stellen gokken in online casino’s. De online gokkasten. ( klik voor meer informatie hieromtrent: https://onlinecasinoinformatie.com/gokkasten). Doordat de jongeren in alle anonimiteit vanuit de luie stoel thuis, stiekem op de kamer kunnen gokken op de online gokkasten, is de controle zoek. Gokken in de cafetaria en gokhallen zoals dat vroeger vaker ging, kon direct met het blote ook en feitelijk worden aangewezen. In dit geval is dat een stuk moeilijker.

Wij hebben dan ook besloten vanuit de provincie, drastische maatregelen te treffen tegen deze vorm van gokverslaving. Wanneer een kind (een jongere bedoelen wij hiermee , een jongeman of vrouw van tussen de 17 en 21 jaar) online gokt, vinden wij dat zowel de ouders als justitie hier wetenschap van zou moeten hebben. Daarom zijn we gisteren een petitie gestart waarin wij gaan voor een browserfunctie, waarbij met name op gokwebsites gemonitord kan worden en dus verslaven gedrag ontdekt kn worden en wij dus op deze manier op tijd kunnen ingrijpen.

Het gevaar van online gokkasten

Het gevaar van de online gokkasten schuilt hem ook in het speelse karakter en de speelse themas die de producenten ( er slinks en slim) een de gokkasten geven. Hierdoor krijgt het gokspel een lief en onschuldig karakter, maar ondertussen blijkt het eenvoudigweg een slurpend monster. Een geld slurpend monster wat langzaam de centjes van de jongeren letterlijk opzuigt. Het leegtrekken van de al redelijk karig gevulde zakken van de jeugd, lijkt ons niet de bedeling.

Is er genoeg geld voor de overgedragen zorgtaken?

Posted on by in Uncategorized

Eén van onderwerpen die steeds terugkomen zijn de zorgtaken. De zorgtaken die overgedragen zijn aan de gemeenten per 1 januari van dit jaar. Inwoners op straat vragen zich af of de overdracht wel goed is gedaan. En of de gemeenten wel genoeg geld hebben voor de nieuwe zorgtaken.

€ 50,- miljoen euro van de provincie naar de gemeenten voor de zorgtaken

Provincie@Inwonersbelangen wil dat de provincie € 50,- miljoen bezuinigt en dat dit ten gunste komt van de gemeenten. Dit is minder dan 10% van de begroting van de provincie. Dit betekent al gauw extra ruimte van € 6,- miljoen voor een grote gemeente als Amerfoort, € 2,- miljoen voor een middelgrote gemeente als Woerden en € 0,6 miljoen voor een kleinere gemeente zoals Lopik. Geld wat veel gemeenten goed kunnen gebruiken. Het huidige kabinet heeft € 2,- miljard euro bezuinigen doorgeschoven naar de gemeenten. Zonder aan te geven wat er minder gedaan kan worden. Een stem op Provincie@Inwonersbelangen is ook een stem tegen het huidige kabinet.

Bijval in Veenendaal

Posted on by in Uncategorized

Vandaag in Veenendaal kreeg Provincie@Inwonersbelangen veel bijval voor haar standpunten. In de gesprekken voerde het ongeloof dat er ruim een € 0,5 miljard besteed wordt door Provincie Utrecht de boventoon. “Waar besteden ze dat aan en wat merken wij ervan”  is de algemene opmerking die gemaakt wordt.

Dat een deel van het geld van de provincie Utrecht beter naar de gemeenten kan gaan is een goed idee en krijgt de nodige bijval. Veel gemeenten moeten nu de touwtjes aan elkaar knopen om de landelijk opgelegde bezuiniging van € 2,- miljard euro te halen.

Een bezuinigingstaak die  meegegeven is met de overdracht van de zorgtaken per 1 januari. Provincie@Inwonersbelangen heeft de begroting van de Provincie Utrecht beoordeeld en komt tot de conclusie dat 10% bezuinigd kan worden. Deze ruim € 50,- miljoen euro kan door de gemeenten besteed worden aan bijvoorbeeld de zorg, eigen wijk en woningen.

Dit betekent al gauw extra ruimte van € 6,- miljoen voor een grote gemeente als Amerfoort, € 2,- miljoen voor een middelgrote gemeente als Woerden en € 0,6 miljoen voor een kleinere gemeente zoals Lopik.

Woerden: Wat doet de provincie nou eigenlijk?

Posted on by in Uncategorized

Op de markt in Woerden kregen we veel vragen over wat de Provincie eigenlijk doet. Precies de vraag die Provincie@Inwonersbelangen stelt.

Vragen van inwoners wat Provincie@Inwonersbelangen wil worden beantwoord

 

Provincie Utrecht geeft dit jaar € 535,- miljoen uit

In 2015 geeft de provincie Utrecht € 535,- miljoen uit. Van veel plannen is niet duidelijk wat deze inhouden of wat ze opleveren. Een groot deel van de taken van de provincie kan naar
Rijkswaterstaat, het Waterschap en de gemeenten. Met veel taken is dit al gebeurd. Zo is per 1 januari van dit jaar de jeugdzorg naar de gemeenten gegaan. Andere voorbeelden zijn de veiligheidstaken (brandweer) en milieutaken (toezicht en vergunningverlening). Een inschatting is dat ruim 10% van de uitgaven van provincie Utrecht naar de gemeente overgeheveld kunnen worden. Dit is al gauw € 50,- miljoen per jaar.

Verkiezingswinst door bundeling van lokale partijen

Posted on by in Uncategorized

Nog nooit deden zoveel nieuwe partijen mee met de provincie verkiezingen. Het gaat om de bundeling van de lokale partijen in de provincies. Ze liggen goed bij de kiezers. De winst in 2014, die uitmondde in 25% tot 33% van de stemmen zal zich ook gaan vertalen in de uitslag op 18 maart voorspellen hoogleraren staatsrecht. In de provincie Utrecht hebben de lokale partijen zich gebundeld in Provincie@Inwonersbelangen.

De hoogleraren denken dat dit het moment is voor de lokale partijen. Ze zagen het vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen al gebeuren. Daar boekten de lokale partijen eclatante verkiezingszeges. Door die overwinningen nam het zelfvertrouwen van de lokale partijen toe. Meer dan 150 lokale partijen besloten hun kiezers ook te willen vertegenwoordigen in de provincie. Op de kandidatenlijsten staan de bekende lokale raadsleden, dorpsgezichten en wethouders die al succes wisten te boeken bij de plaatselijke verkiezingen.

Geen Windmolens en geen winning van schaliegas bij woonwijken

Posted on by in Uncategorized

Weer nieuwe plannen voor windmolens in de provincie Utrecht. Langs snelwegen zouden ze geplaatst moeten worden. Ook zijn er diverse ontwikkelingen op gebied van oliewinning en schaliegas. Provincie@Inwonersbelangen is tegen het plaatsen van windmolens en tegen de winning van olie en schaliegas bij woonwijken.
Uit divers onderzoek is gebleken dat windmolens overlast veroorzaken voor mens en natuur. Het gaat om geluidsoverlast, en slagschaduw in de maanden oktober tot en met april. Daar waar de provincie de windmolens heeft weten te plaatsen zijn de inwoners er de dupe van geworden. “De herrie gaat dag en nacht door. En met de laaghangende zon heb je continu een stroboscoop in de woonkamer.” Aldus de inwoners uit Houten, waar ze de windturbines op een paar honderd meter van woonwijken hebben geplaatst.

Voor oliewinning, schaliegas en proefboringen wordt steeds vaker toestemming gevraagd. Provincie@Inwonersbelangen wil dat dit niet in winningsgebieden voor drinkwater gebeurt. Op dit water moeten we zuinig zijn. Water is een basisbehoefte voor mensen. En het moet niet in de buurt van woonwijken toegestaan worden. Olie -en (schalie) gaswinning gaan steeds vaker gepaard met het gebruik en vrijkomen van veel chemicaliën, die een risico zijn voor de volksgezondheid en het drinkwater.

Geen windmolens in de provincie Utrecht

Uit onderzoek en ervaringen van inwoners blijkt dat windmolens tot 2 kilometer overlast veroorzaken. Voor de chemicaliën is afstand houden ook het devies. Daarom wil Provincie@Inwonersbelangen geen olie -en (schalie)gaswinning of windmolens binnen 2 kilometer van woonwijken. Met deze vuistregel is er in de provincie Utrecht geen ruimte voor deze energiebronnen.